V dňoch 20. a 21.12.2011 sme v našej škole pripravili tradičnú Vianočnú akadémiu, ktorou spríjemňujeme čakanie na Vianoce našim deťom a ich blízkym.

Utorkové dopoludňajšie predstavenie bolo určené deťom,  večerné predstavenia v utorok aj v stredu navštívilo množstvo dospelých.  V predstavení si každý mohol prísť na svoje – zazneli známe vianočné melódie a koledy, pripomenuli sme si tvorbu Milana Rúfusa ako pokračovanie projektu pocta Majstrovi, vianočné vinše a verše sme si vypočuli hneď v niekoľkých jazykoch a potešili nás aj tanečné čísla. Celým programom nás sprevádzala Snehulienka a sedem trpaslíkov. Mimoriadne pestrý program nacvičovali deti spolu so svojimi učiteľmi, vychovávateľkami, videli sme aj výsledky krúžkovej činnosti, niektorí starší žiaci si pripravili svoje čísla dokonca samostatne. Veľmi si oceňujeme spoluprácu detí z rôznych ročníkov pri príprave programu, pri organizačnom aj technickom zabezpečení celého podujatia. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí sa statočne popasovali s trémou, pretože stáť pred vyše 200-členným publikom je ťažké aj pre profesionála a naše deti to statočne a so cťou zvládli. Prajeme všetkým krásne sviatky a veľa zdravia a šťastia v novom roku 2012.

OZNAČENIA
Share This