Opäť sme v čase pred zápisom prvákov otvorili brány našej školy rodičom i všetkým priateľom.

Predviedli sme vyučovanie tradičné i netradičné. V triedach prvého ročníka sme sa snažili ukázať našim budúcim žiakom i ich rodičom, že sa vieme učiť hravou formou, na vyučovaní vládne priateľská a uvoľnená atmosféra. Vo vyšších ročníkoch, kde sú už žiaci samostatnejší, prezentovali svoje projekty o rôznych témach. Veľmi nás potešila aktivita rodičov, ktorí využili možnosť zúčastniť sa vyučovania nielen z pozície diváka, ale priamo sa zapojili. Dúfame, že naša práca i práca našich žiakov vás zaujala. Ďakujeme za úžasnú účasť!

OZNAČENIA
Share This