Strach z neznámeho je názov výstavy, prostredníctvom ktorej sa mali možnosť žiaci ôsmych ročníkov pozrieť na utečeneckú krízu cez diela súčasných umelcov. V bratislavskej galérii Kunsthalle sa v dňoch 7.4. a 14. 4. okrem prehliadky diel výstavy zúčastnili aj na vzdelávacom programe galérie. Poukazoval na historické a aktuálne dôvody, pre ktoré ľudia opúšťajú svoje domovy a na okolnosti, ktoré formujú naše postoje. Upozornil aj na to, že niekedy musia ľudia opustiť svoje domovy nedobrovoľne. Súčasťou programu bola diskusia, analýza vybraných diel a tvorivá aktivita.

Na programe bol s jednou skupinou prítomný aj chlapec, utečenec z Afganistanu, ktorého sa žiaci mohli pýtať na všetko, čo ich k téme zaujímalo.

Na výstave žiaci zažili situáciu, pri ktorej niektorí na základe im neznámych dôvodov neboli vpustení sa pozrieť za bránu. Bol to zámer autora diela.Za bránou bolo niečo, čo si mohli predstaviť len na základe reakcií spolužiakov, ktoré však iba počuli. Neskôr ich tam samozrejme pustili. Súčasťou výstavy bol aj vlakový kontajner, určený na prepravu uhlia, ale v ktorom často cestujú nelegálne migranti. Žiaci, ktorí chceli, si vyskúšali byť zatvorení zopár minút v tomto tmavom stiesnenom priestore bez okien sprevádzanom reálnymi zvukmi vlaku v spoločnosti neznámych „figurín“. Emočne ich zasiahol aj obraz zbombardovanej Bratislavy.

Na záver si mohli ešte raz sami pozrieť celú výstavu a v dvojiciach vytvoriť malú reportáž. Pomocou tabletu mali odfotiť niečo, čo ich zaujalo a napísať k tomu svoj komentár. Svoje reportáže na druhý deň v škole prezentovali pred spolužiakmi. Vyjadrili v nich mimoriadne  humánne postoje.

OZNAČENIA
Share This