Šiestaci sa zúčastnili na divadelnom predstavení Bábka v podaní Divadla bez domova, ktoré je jediným divadlom na Slovensku, kde sú hercami ľudia žijúci na ulici a telesne postihnutí. Divadelný tím dopĺňajú aj ľudia s psychiatrickou diagnózou, mladí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj študenti a dobrovoľníci. Podujatie mohli naši žiaci navštíviť vďaka projektu Deti pre Bratislavu.

V divadelnom predstavení Bábka títo herci umelecky stvárnili tému osamelosti, ktorá často sprevádza ľudí z marginalizovaných skupín. Prostredníctvom bábky Frankieho v predstavení poukázali na to, že aj vďaka umeniu a divadlu sa necítia byť takí osamelí. Deti mali po predstavení množstvo otázok, napríklad ako sa ich herecká zostava dala do kopy, aké pocity mali pri tomto predstavení, ale aj ako ich napadlo použiť UV svetlo.

Share This