Súčasťou vyučovania prírodovedy je každoročne exkurzia do Hvezdárne v Hurbanove, ktorú aj v tomto školskom roku absolvovali naši štvrtáci.

Obohatili a doplnili si vedomosti z oblasti vesmíru, ale aj z histórie samotnej hvezdárne. Asi najviac ich zaujalo pozorovanie
Venuše cez hvezdársky ďalekohľad. V priľahlom parku si užili príjemný slnečný deň a na veľkej šachovnici si zahrali šach.

Vydarená exkurzia sa všetkým páčila.

OZNAČENIA
Share This