Do školského klubu zavítalo klasické marionetové divadlo.

Divadlo ANIMARE SILVA vedú manželia Pilátovci. S vlastnoručne vyrobenými marionetami, vyrezávanými z lipového dreva nám zahrali rozprávku „Žabí princ“. Veľkým zážitokom pre deti bolo, že na záver si mohli vyskúšať prácu bábkohercov.

OZNAČENIA
Share This