Divadelné predstavenie v udalostiach:

Divadelné predstavenie v ŠKD

   Udalosť    ŠKD   4. 5. 2015

Do školského klubu zavítalo klasické marionetové divadlo.Divadlo ANIMARE SILVA vedú manželia Pilátovci. S vlastnoručne vyrobenými marionetami, vyrezávanými z lipového dreva nám zahrali rozprávku „Žabí princ“. Veľkým zážitokom pre deti bolo, že na záver si mohli vyskúšať prácu bábkohercov. ... čítať ďalej

Divadielko v MŠ

   Udalosť    Materská škola   14. 1. 2015

Dňa 14. 01. 2015 do našej materskej školy zavítali divadelníci s divadelným predstavením "Rozprávka o zvedavom dievčatku".Po skončení pútavého príbehu sme sa s "dievčatkom" a jeho "maminou" (v rozprávke tiež s ježibabkou) o rozprávke porozprávali a niektorí od radosti aj vystískali. Príbeh sa nám veľmi páčil a bol pre nás ... čítať ďalej

Divadelné predstavenie „ Máša a medveď“

   Udalosť    ŠKD   29. 2. 2012

V školskom klube si deti Linda Salajová, Peťko Belanský, Martin Užák, Uma Boršanová, Laura Siváčková, Paulinka Letková a Esterka Hlaváčiková pripravili pre svojich spolužiakov divadelné predstavenie Máša a medveď. Pripravili si kostýmy, kulisy, rekvizity a predstavenie mohlo začať. Atmoféra bola veľmi príjemná ... čítať ďalej