Výchovný koncert pre 1. stupeň základných škôl sa konal v budove Istropolisu. Bol veľmi zaujímavý, zábavný a poučný. Všetkým deťom sa veľmi páčil.

CITÁTY Z DETSKÝCH PRÁC :

„ Dnes sme boli na výchovnom koncerte. Bolo to pekné, milé aj smiešne,  prispôsobené deťom. Hovorili nám o láske, pomoci a o tom, ako sa máme starať a pomáhať starším. Páčilo sa mi aj to, že to bolo presne také,  ako to malo byť. Mala som toľko pocitov, že ich všetky ani nemôžem napísať. Uvedomila som si, že mám tak veľmi rada moju rodinu a všetkých ľudí, ktorých poznám. Ďakujem.“ ( Lucia Gunišová )

„ Som štvrtáčka a vnímam výchovné koncerty inak ako prváci. Koncert bol poučný pre mňa ale aj pre menších. Láska bola zobrazená postavičkou Laskáčik a zlo Zloborom. Ja som videla iné spôsoby, ako si zapamätať dôležité veci do života ako je úcta ku všetkým ľuďom, používanie čarovných slovíčok .“

„ Veľmi sa mi páčili piesne. Povedali nám, že si máme  vážiť svojich súrodencov   a starých rodičov .“  

„ Keď som bola na výchovnom koncerte, mala som výborný pocit. Aj preto, že tam nehovorili vulgárne slová. Bola tam výborná muzika, ktorú pre nás urobili traja hudobníci. Pripomenuli nám,  že sa máme dobre správať k rodičom,  k starším ľuďom, že nemáme byť leniví, že si nemáme dávať zvláštne prezývky a že chlapci majú pomáhať dievčatám.“ ( Simonka Jureková)

OZNAČENIA
Share This