V rámci prevencie chrípky sme v mesiaci november zrealizovali ,,minikampaň“, ktorá je súčasťou nášho projektu Kvalitný život. Triedni učitelia na triednických hodinách absolvovali besedu so žiakmi na tému Chrípka a jej prevencia. Vytvorili sme tiež nástenku a plagátiky, zamerané hlavne na prevenciu chrípkového ochorenia.

OZNAČENIA
Share This