Žiaci z II.A navštívili Centrum voľného času na Štefánikovej ulici. Prišli sme tam na prednášku o domácich zvieratkách.

Keďže sme deti bratislavské, pani Agi Knézlová sa vo svojej prednáške zamerala na zvieratká, ktoré môžeme chovať a chováme v našich panelových bytoch. Rozprávala nám o tom, ako a kedy sa z vlka stal pes – domáci maznáčik.  Upozornila nás, ktoré zvieratká by sme v domácom zajatí chovať nemali. Sú to napríklad korytnačky a hady. Po prednáške sme si pozreli živé pakobylky, o ktoré v CVČ teta stará spolu s deťmi, ktoré tam chodia na krúžok. Tiež sme pozorovali škrečky, myšky a rybičky. Lupou sme pozorovali vajíčka pakobyliek. Bolo to naozaj pútavé, veľa sme sa dozvedeli.

OZNAČENIA
Share This