MV SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave a Krajský dopravný inšpektorát upozorňujú, že v súvislosti so štátnym pohrebom bývalého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča vo štvrtok 13. 10. v čase od 7.00 do 14:00 dôjde na Palisádach k zmene organizácie dopravy, ktorá bude upravená prenosným dopravným značením.
V uvedenom čase tu nesmú stáť ani parkovať motorové vozidlá, vrátane chodníka. Zaparkované vozidlá budú na pokyn KDI KR PZ v Bratislave odstránené.
Informácie na tel. čísle 09610 21 407

V čase od 11.30 do 13.30 h budú pre cestnú dopravu úplne uzatvorené Palisády, Hodžovo námestie, Staromestská ulica, a Banskobystrická ulica, taktiež v tomto časenebude prejazdná Štefánikova ulica. Doprava bude odkláňaná na Pražskej ulici, Mýtnej ulici, Kollárovom námestí a v Petržalke počas uzatvorenia Mosta SNP z Panónskej cesty na Eisteinovu ulicu. V uvedenom čase a mieste nebudú premávať linky MHD.

Približne v čase od 15.30 h do 16. h dôjde k uzatvoreniu Staromestskej ulice obojsmerne. Časový posun nie je vylúčený, bude sa odvíjať od vývoja dopravno-bezpečnostnej situácie.

Polícia odporúča vodičom, aby v uvedenom čase minimalizovali svoj pohyb vozidlami v mestskej časti Staré Mesto a uvedeným úsekom sa vyhli. Dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, ako aj jej usmerňovanie a regulovanie bude zabezpečené policajtmi dopravnej polície.

Zdroj: www.staremesto.sk

Share This