Dopravnú súťaž s názvom Na ceste bezpečne absolvovali deti z prvého stupňa v rámci OČAP

Žiaci postupne po ročníkoch absolvovali teoretickú časť, súčasťou ktorej boli aj kontrolné testy. Každá trieda mala možnosť „radiť“ svojmu päťčlennému družstvu napísať správne odpovede v teste, ktorý mali žiaci vyriešiť.

Test mal 11 otázok. Žiaci 1. ročníkov odpovedali na 5, žiaci 2. ročníkov na 7, žiaci 3. ročníkov na 9 a žiaci 4. ročníkov na 11 kontrolných otázok.

Výsledky: I. A, B, C – všetky odpovede boli správne

II. A – zo 7 otázok bolo správnych 6

II. B – zo 7 otázok boli správne 4 odpovede

III. A, B – všetky odpovede boli správne

IV. A – všetky odpovede boli správne

IV. B – z 11 otázok bolo správnych 10 odpovedí

Družstvá súťažili v časovom limite a víťazom sa stalo družstvo žiakov III. A triedy.

Správne odpovedali na 9 otázok za 2, 20 min.

Súťaž „Poznáš dopravné značky“ úspešne zvládli všetci žiaci na výbornú.

 

Share This