Prváci absolvovali koncoročné výlety na zaujímavých miestach. I. A sa odplavila na historický Devín a I. B si zašportovala v prírode.

V pekný slnečný deň – 11. júna sa deti z I.B vybrali na výlet do Modry – Harmónie, do krásneho prostredia v prírode, ktoré sa volá Tri stromy.

Je to veľký areál v lesnom prostredí s kolibou, ihriskom, preliezkami a hojdačkami. Celý deň sme venovali pohybovým a umeleckým aktivitám. Súťažili sme v rôznych disciplínach, za ktoré sme zbierali body, skákali sme na veľkej trampolíne, prekonávali prekážky na preliezkach, hrali sme futbal, vybíjanú. Súťažili sme aj v kresbe na betón. V podvečer sme sa plní zážitkov vracali späť k rodičom.

 

Aj deti z I.A triedy strávili príjemný deň – 18. júna na školskom výlete.

Vybrali sme sa výletnou loďou k hradu Devín. Pozreli sme si krásy Bratislavy z vodnej hladiny. Plavba sa nám veľmi páčila, všetci sme ju zvládli. Videli sme, kde sa rieka Morava vlieva do Dunaja. Okrem prehliadky hradu sme mali možnosť zahrať sa v múzeu spoločenské hry, s ktorými sa hrávali deti v minulosti. Neskôr sme sa zabavili v prírode športovými hrami. Výlet sa nám naozaj vydaril. Zdraví, veselí a s novými vedomosťami sme sa vrátili domov.

OZNAČENIA
Share This