Dopravná výchova je dôležitou súčasťou vzdelávania našich detí. V tomto školskom roku sme nemuseli cestovať do inej mestskej časti, na dopravné ihrisko sa zmenil náš školský dvor. Pred praktickou časťou hodiny si deti najprv zopakovali dôležité dopravné predpisy s pánom lektorom. Potom si ich dodržiavanie precvičovali na improvizovanej ceste a križovatkách ako chodci, alebo na kolobežkách. Dúfame, že nadobudnuté zručnosti a vedomosti budú deti aplikovať aj ako účastníci cestnej premávky vo svojom bežnom živote a budú tak myslieť na svoju bezpečnosť.

Share This