Juniorfestival Ekotopfilm

Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili na 38. Medzinárodnom festivale filmov o trvalo udržateľnom rozvoji – ekotopfilm 2011 v bratislavskom Palace Cinemas – Aupark. Cieľom Juniorfestivalu – ekotopfilm pre deti a mládež bolo poskytnúť mladej generácii najaktuálnejšie informácie o globálnom vývoji vo všetkých odvetviach aktivít človeka s akcentom na trvalo udržateľný rozvoj.

Share This