Naša škola sa stala súčasťou projektu Poznaj Staré Mesto.

Deti absolvovali prehliadku historickým centrom Bratislavy. Vďaka pani sprievodkyniam sa dozvedeli veľa zaujímavého o pamiatkach hlavného mesta.

Prehliadku sme začali pri Starej radnici a Primaciálnom paláci, pokračovali sme na Hlavné námestie, potom nasledovalo Slovenské národné divadlo a Hviezdoslavovo námestie. Oboznámili sme sa aj s históriou Dómu svätého Martina a naša vychádzka sa končila pri známej Michalskej veži. Projekt sa však exkurziou pre našich žiakov nekončí, zapojené triedy absolvujú podobných prehliadok ešte niekoľko, vždy s iným tematickým zameraním.

Na záver čaká žiakov internetový kvíz, v ktorom si zmerajú sily a porovnajú vedomosti o Bratislave a jej histórii so žiakmi iných staromestských základných škôl.

OZNAČENIA
Share This