Dôležitosť kontaktu dieťaťa so zvieraťom pre jeho citový i rozumový vývoj je nesporná. Výskumy opakovane potvrdzujú, že vzťah dieťaťa k zvieraťu napomáha rozvoju empatie, sebavedomia, pocitu zodpovednosti, samostatnosti a schopnosti zapojiť sa do spoločnosti ako vyrovnaný jedinec.

Preto sme našim deťom v školskom klube zabezpečili návštevu lektorov environmentálnej výchovy so skupinou živých zvierat. Program deti veľmi zaujal, živo diskutovali…

Boli to naozaj zaujímavé popoludnia.

OZNAČENIA
Share This