environmentálna výchova v udalostiach:

Máj v MŠ

   Udalosť    Nezaradené   29. 5. 2015

Máj v našej materskej škole sa niesol v znamení športu a ochrany životného prostredia.Deti prvej a druhej triedy absolvovali plavecký výcvik. Na plavárni Slovnaft si zdokonaľovali plávanie. Koncom mesiaca sa na školskom dvore konal Environmentálny a športový deň. Deti triedili odpad, zdokonaľovali si beh, hod a skok. ... čítať ďalej

Ekotopfilm 2013

   Udalosť    Nezaradené   8. 10. 2013

V rámci našej enviromentálnej výchovy sme sa so všetkými žiakmi aj tento rok zúčastnili na Medzinárodnom filmovom festivale Ekotopfilm aj s jeho sprievodnými aktivitami. Tradičnou súčasťou festivalu bolo podujatie nazvané Juniorfestival – Ekotopfilm pre deti a mládež, ktorého cieľom je poskytovať mladej generácii najaktuálnejšie ... čítať ďalej

Zber papiera

   Úspechy    Celá škola   26. 6. 2012

Chceme pomôcť prírode, chceme pomôcť škole, chceme mať doma poriadok. Tak ako každý rok, aj v školskom roku 2011/2012 žiaci 1. a 2. stupňa našej školy zbierali s veľkým elánom starý papier. Do vyhlásenej medzitriednej súťaže sa na 2. stupni zapojili mnohí žiaci 5. - 9. ročníka. Počas celého roka mali možnosť nosiť papier ... čítať ďalej

Svetový deň životného prostredia

   Udalosť    Nezaradené   5. 6. 2012

Začiatkom júna sme si pripomenuli Svetový deň životného prostredia, ktorý sa niesol v duchu Svetového roka lesov. Žiaci navštevujúci Environmentálny krúžok upozornili na  dôležitosť lesov nielen pre ľudský život, ale aj pre život iných organizmov. Je veľmi dôležité chrániť lesy, lebo ich neustále ubúda na úkor budovania, ... čítať ďalej

Environmentálna výchova v školskom klube

   Udalosť    ŠKD   29. 5. 2012

Dôležitosť kontaktu dieťaťa so zvieraťom pre jeho citový i rozumový vývoj je nesporná. Výskumy opakovane potvrdzujú, že vzťah dieťaťa k zvieraťu napomáha rozvoju empatie, sebavedomia, pocitu zodpovednosti, samostatnosti a schopnosti zapojiť sa do spoločnosti ako vyrovnaný jedinec. Preto sme našim deťom v školskom klube zabezpečili ... čítať ďalej

Zber elektrospotrebičov a zber batérií.

   Oznamy    Nezaradené   29. 6. 2011

Počas školského roka 2010/2011 sme sa pustili do zberu elektrospotrebičov a na druhom stupni aj do zberu batérií.A tu sú výsledky. Vrámci projektu Recyklohry sme odovzdali dokopy 43 kg elektroodpadu. Spolu s bodmi za vyriešené úlohy sme tak získali 669 bodov, ktoré využijeme v budúcom školskom roku na nákup školských pomôcok. ... čítať ďalej

Aj v triede sa môžu vyliahnuť motýle…

   Udalosť    2. stupeň   9. 6. 2011

V troch triedach na druhom stupni sa to podarilo. A nebolo to vôbec zložité. Húsenice so sieťkou na chov motýľov sa dajú jednoducho kúpiť pod názvom Motýlia záhrada.A tak nám z Veľkej Británie došli poštou balíčky. V každom bolo päť húseníc Babôčky Bodliakovej. Spokojne si lozili v nádobke s potravou a doslova rástli pred ... čítať ďalej

Recyklohry

   Oznamy    Celá škola   9. 3. 2011

Všimli ste si na prízemí oboch budov červené zberné nádoby? Sú určené na zber elektrospotrebičov v rámci súťažnej hry Recyklohry. Chceme viesť deti k tomu, že nestačí starať sa o veci, iba kým nám slúžia, ale vedieť sa o ne postarať, aj keď nám doslúžia. Všetky predmety sa museli z niečoho vyrobiť a je veľká škoda, ... čítať ďalej

Terra magica fantastica

   Udalosť    Celá škola   15. 2. 2011

Žiaci druhého stupňa našej školy sa zúčastnili na výchovnom koncerte s názvom Terra magica fantastica - Zem magická, fantastická.Program koncertu bol zameraný na človeka, jeho vzťah k okoliu a čoraz častejší nezáujem o budúcnosť našej modrej planéty. Jednotlivé piesne boli sprevádzané komentárom speváka Petra Bažíka. ... čítať ďalej