Žiaci našej školy sa úspešne zapojili už do 62. ročníka medzinárodného projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE. Motto pre tento ročník znelo EURÓPA POMÁHA – POMÁHA EURÓPA? a viazalo sa k Európskemu roku rozvoja, ktorý vyhlásila pre rok 2015 Európska únia.

Umiestnenie našich žiakov v okresnom kole:

Vo vekovej kategórii 6-9 rokov na tému Kto tu volá o pomoc :

1.miesto: Lujza Michalková, trieda 4.B

Názov práce: Ruže (animovaný film), multimediálna práca

3.miesto: Tereza Haláková , trieda 4.B

Názov práce: Zachráňme orla, umelecká práca

 

Vo vekovej kategórii 13-15 rokov na tému Voda znamená život :

1.miesto: kolektív 8.A

Názov práce Takto by mala vyzerať Afrika na mape, kolektívna umelecká práca

1.miesto: Linda Kleinová, trieda 9.A

Názov práce: Voda – naše každodenné bohatstvo, literárna práca

Všetkým umiestneným srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších kolách

OZNAČENIA
Share This