Európa v škole v udalostiach:

Európa v škole

   Úspechy    Celá škola   9. 3. 2015

Žiaci našej školy sa úspešne zapojili už do 62. ročníka medzinárodného projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE. Motto pre tento ročník znelo EURÓPA POMÁHA – POMÁHA EURÓPA? a viazalo sa k Európskemu roku rozvoja, ktorý vyhlásila pre rok 2015 Európska únia.Umiestnenie našich žiakov v okresnom kole: Vo vekovej kategórii 6-9 rokov ... čítať ďalej

Európa v škole

   Úspechy    2. stupeň   11. 2. 2011

Tento rok sa uskutočnil 58. ročník medzinárodného projektu Európa v škole. Súťažilo sa v dvoch častiach - výtvarnej a literárnej. Z prvého stupňa sa zapojilo spolu 61 detí.Projekt Európa v škole každoročne  ponúka možnosť zapojiť sa do šírenia myšlienok európskej spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy. ... čítať ďalej