Výtvarná a literárna časť súťaže Európa v škole.

Literárna časť

Jakub Červenka z 3.A sa so svojou literárnou prácou moderné prerozprávanie rozprávky O troch grošoch umiestnil v okresnom kole na 1. mieste v prvej kategórii.

Zuzana Lieskovská zo 4.A obsadila v prvej kategórií 3. miesto. Obaja víťazi postupujú do celoslovenského kola súťaže.

Výtvarná časť

V prvej kategórii výtvarnej časti sa umiestnil kolektív 1.A triedy na 3.mieste a Kristína Fajnorová z 2.A triedy sa umiestnila na 1.mieste.

Všetkým srdečne blahoželáme!

OZNAČENIA
Share This