Naši ôsmaci a deviataci sa zúčastnili na podujatí venovanom jazykom na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Cieľom akcie bolo šírenie povedomia o rozmanitosti a trendoch v učení sa cudzích jazykov. Žiaci mali možnosť sa na workshopoch priučiť novým, aj nevyčajným, rečiam alebo si zasúťažiť o zaujímavé ceny. Okrem toho sa dozvedeli viac aj o možnostiach štúdia na stredných školách s bilingválnou sekciou. Žiaci odchádzali z podujatia bohatší o nové skúsenosti.

OZNAČENIA
Share This