Pri príležitosti 15. výročia Dní Milana Hodžu sa uskutočnilo v Pálffyho paláci slávnostné odovzdanie ocenení ľuďom, ktorí sa zaslúžili o organizovanie podujatí spojených s menom Milana Hodžu.
Slávnostný program „Od monarchie k republike“ sa niesol v znamení storočnice vzniku Československa. Literárne pásmo bolo vyskladané z básní Martina Rázusa a textov historika Mariána Hronského. Umelecky ho predniesli členky recitačného spolku z Martina.
Ocenenie z rúk predsedu organizačného výboru Dní Milana Hodžu, PhDr. Miroslava Pekníka, si prevzala naša pani riaditeľka Etela Hessová a učitelia Alica Šimková, Dušana Bartoněková a Juraj Valent.
Share This