Pri príležitosti Európskeho týždňa jazykov a Dňa Eura deti štvrtých ročníkov navštívili oddelenie cudzojazyčnej literatúry v Bratislavskej mestskej knižnici.

Pracovníčky Mestskej knižnice na Kapucínskej ulici si pre nás pripravili pekný program. V oddelení cudzojazyčnej literatúry si deti mohli prezrieť knižky,  potom prišiel zábavný kvíz.

Pani knihovníčka čítala úryvky z detských kníh a rozprávok a deti hádali názov knihy a prípadne aj autora. Úryvky čítala, samozrejme, v angličtine. Deti, ktoré mali preukaz, si mohli knižky aj požičať.

Akcia bola veľmi zaujímavá a priniesla nám mnoho nových poznatkov.

Share This