Týždeň od 16. do 20. mája bol na I. stupni našej ZŠ Farebným týždňom zdravia.

Už po niekoľkýkrát ho vyhlásil školský parlament. Každý deň sa všetci žiaci aj pani učiteľky obliekali do šiat inej farby. V triedach sme sa rozprávali o význame zdravého stravovania a nosili sme si chutné desiate. Ovocie a zeleninku sme sa snažili zladiť s farbou príslušného dňa. Sladké nápoje sme vymenili za čistú vodu. Ako každý rok boli všetky triedy aktívne a celú školu spájala snaha urobiť niečo pre svoje zdravie.

OZNAČENIA
Share This