Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom hovorkyne Ľubomíry Miklovičovej realizovala v našej škole projekt s názvom V školách o grafity.

So žiakmi piateho, šiesteho a siedmeho ročníka diskutovali s moderátorom Ivanom Bindasom z rádia Európa o téme ,,Grafity – umenie alebo vandalizmus“. Prednášku doplnili prezentáciou rôznych druhov grafity. Žiaci vyjadrovali svoje postoje k premietaným záberom, dozvedeli sa, čo sa dá považovať za umenie a čo je vandalizmus. Pripomenuli si, že nelegálne grafity sú trestným činom. Hovorili aj o tom, že hranica trestnej zodpovednosti sa posunula na 14 rokov veku dieťaťa.

OZNAČENIA
Share This