Žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka navštívili pondelok 7.9.2015 Festival filmov o zdraví.

Ide už o tretí ročník festivalu, na ktorom majú deti aj dospelí možnosť vidieť dokumentárne filmy výchovného charakteru. Tento rok bol film pre mládež zameraný na drogovú prevenciu s cieľom odradiť žiakov od užívania pervitínu. Po vzhliadnutí “S pervitínom v krajine krivých zrkadiel” sa konala zaujímavá prednáška a beseda s MUDr. Ľubomírou Izákovou PhD, do ktorej sa žiaci aktívne zapojili a z ktorej sa aj veľa naučili.

Share This