Pán starosta Starého Mesta Bratislava, pán Mgr. Radoslav Števčík, navštívil nových žiakov našej školy, prváčikov, v ich triedach.

Privítal ich v školských laviciach a zaželal im veľa úspechov a síl pri zvládaní prvých školských povinností.

Na pamiatku tejto slávnostnej udalosti im venoval krásne knižky.

OZNAČENIA
Share This