Siedmaci navštívili filmový festival Jeden svet, na ktorom videli 2 zaujímavé dokumenty.

Prvý film opisoval osud takmer 90-ročného britského starčeka, ktorý sa svojim spôsobom života vymyká stereotypným predstavám o nevrlých dôchodcoch. Bývalý aktívny športovec a šampión v jazde na kolieskových korčuliach trávi dni hrou na mandolínu v centre mestečka Cornwall. Nerobí to pre peniaze, ale pre radosť z hrania a možnosť stretávať sa s ľuďmi. Deti si mohli uvedomiť, že aj v pokročilom veku je možné žiť naplno a mať radosť zo života.

V druhom filme mali žiaci možnosť vidieť reálny spôsob života afrického kmeňa Mursi, ktorý žije na juhu Etiópie. Každý rok ich prichádzajú navštevovať turisti, ktorí im platia za možnosť sa s nimi odfotografovať. Film upozornil na ničivé dopady turistického ruchu na život tradičných komunít.

OZNAČENIA
Share This