Pozerajte 1.12.2012 o 09:35 STV 1. Naša škola sa v uplynulom školskom roku zapojila do charitatívnej súťaže Výprava nádeje, ktorú vyhlásili NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE a Zberné suroviny a.s. v spolupráci s encyklopédiou UNIVERZUM A-Ž.

Na základe  dobrých výsledkov sme  postúpili do semifinálového kola. Semifinálové kolo – rozdelené na štyri časti podľa regiónov Slovenska (Bratislava, Západ, Stred, Východ) –  sa konalo počas dvoch dní v štúdiu Slovenskej televízie v Mlynskej doline v Bratislave.
Našou prvou úlohou bolo pripraviť audiovizuálny klip, ktorý by priblížil život v našej škole. Tejto úlohy sa napriek veľkej časovej tiesni  veľmi dobre zhostili pani učiteľky Bartoněková a  Madiová.
Ďalšou úlohou  bolo zostaviť  záchranno-súťažný tím zložený zo štyroch členov. Členmi nášho tímu sa stali Monika Chomová z 2.A, Adam Kadlec zo 6.A, Dominik Havel z 8.A a Ondrej Klučka z 9.A. Keďže víťaznou triedou v minuloročnom zbere papiera sa na našej škole stala 6.A (v šk. roku 2011/2012: 5.A), jej žiaci boli vybraní ako diváci a podpora našich súťažiacich na natáčanie semifinálového kola súťaže, ktoré sa konalo 6.11.2012 v STV.
Súťažiaci si museli zmerať svoje sily v rôznych disciplínach a prejaviť svoju zručnosť, obratnosť, rýchlosť a múdrosť. Bojovať bolo treba predovšetkým s časom. Na hrade grófa Zloducha  sa spolu so statočným Papermanom pokúsili splniť všetky úlohy, ktoré by viedli k vyslobodeniu chorého kamaráta Olivera, ktorého väzní na svojom hrade zlý gróf Zloduch. Tím našej  školy prejavil pri plnení náročných telesných a pohybových aktivít mimoriadnu zručnosť. Rovnako dobre si počínal aj pri plnení vedomostných a logických úloh. Len približne 40 sekúnd ho delilo od 1. miesta a postupu do celoslovenského kola.
Dosiahnuté 2. miesto je veľkým úspechom a všetkým štyrom členom súťažného tímu ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.
Priebeh semifinálového kola  a hrdinské  výkony nášho tímu si môžete pozrieť dňa 1.12.2012 o 09.35 na  STV 1 (Výprava nádeje).

OZNAČENIA
Share This