Časopis s pôvodným názvom „Šialená svetománia“ začali vydávať v r. 2001 naši traja žiaci Richard Tekeľ, Ferdinand Šárkozy a Adam Sarvaš.

Obsahoval rozhovory na rôzne témy s učiteľmi, žiakmi, IQ test, aktuality z kultúry, športu, perličky zo sveta, zaujímavosti o výnimočných ľuďoch, novinky zo sveta počítačov a pod. Časopis má aj svoju www stránku na internete.
Okrem týchto tradičných čísel vyšli štyri mimoriadne čísla, do tvorby ktorých boli zapojení i ďalší žiaci. Zamerané boli takto :

Anketa medzi Bratislavčanmi o našom meste. Týmto číslom sme získali popredné umiestnenie s finančnou prémiou v súťaži „Bratislava čistejšia a krajšia“

Problémy životného prostredia ako výsledok uskutočnenej vedeckej konferencie na túto tému

Naša Bratislava obsahuje názory žiakov a básnické pokusy na tému Bratislava

Európa v škole ako príspevok do okresnej súťaže s týmto názvom

Na základe článku v denníku Pravda, ktorý informoval o zápise prvákov na základných školách, ktorý však neuviedol všetky dôležité informácie o našej škole, navštívila našu školu redaktorka tohto denníka p. Monika Voleková. Po rozhovore s pani riaditeľkou sa stretla aj s redaktormi nášho školského časopisu „Šialená svetománia“, žiakmi 9. B Richardom Tekeľom, Ferdinandom Šárkozym a Adamom Sarvašom.

OZNAČENIA
Share This