Dňa 2. septembra 2003 prebehlo na našej škole slávnostné otvorenie nového školského roka.

Na 1. stupni, v budove na Podjavorinskej, p. riaditeľka Mgr. Etela Hessová a p. zástupca Mgr. Anton Procházka, slávnostne privítali nových prvákov, ktorí sa spolu so svojimi rodičmi zišli v 1. A triede na 2. poschodí. Potom nasledoval program, ktorý pripravili žiaci našej školy. Zarecitovali im : B. Sliepková z 5. A, M. Takáčová z 3.A, J žaička zo 4.B, na husle zahral P. Matulník z 3. B a na gitare A. Červenka z 3. B. Na záver sa slova ujala triedna učiteľka Mgr. Bianka Kúdelová, ktorá oboznámila rodičov s organizačnými vecami a zároveň pripla budúcim prvákom farebné mašličky a rozdala im prichystané rôzne darčeky.Na II. stupni privítali svojich žiakov v triedach ich triedne učiteľky, ktoré ich zároveň oboznámili s organizačnými pokynmi pre tento školský rok.

Share This