Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 22. 6. 2010 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.

Priestory nám ochotne poskytol pán Karol Pavlu, potomok rodiny Milana Hodžu.

Zborník zo súťaže, v ktorom bolo uverejnených 31 najlepších prác, diplomy a čestné uznania vydalo NOC, ceny do súťaže poskytlo vydavateľstvo Veda, ÚPV SAV a ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ.

Kvalitný kultúrny program pripravili žiaci zo ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ.

Ceny výhercom odovzdávali spisovateľ pán Drahoslav Machala, predseda poroty, pani Etela Hessová, riaditeľka ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ a pán Miroslav Pekník, riaditeľ ÚPV SAV.

Na vyhodnotení sa zúčastnil vnuk Milana Hodžu John Palka s manželkou a vnučkou z USA, pani Jela Bučková z rodiny Milana Hodžu, pani Ľuba Janegová z NOC, pán poslanec Peter Smrek a pani Soňa Budincová z MČ Staré Mesto, členky poroty pani Eleonóra Petrovičová, pani Alica Šimková a pani Dušana Bajusová, žiaci a učitelia ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ.

Veľmi nás potešilo a vážime si, že osobne pricestovali aj ocenení súťažiaci z Košíc, zo Senice, Michaloviec, Vrbova, Trnavy, Levíc, Chminianskej Novej Vsi, Bánoviec nad Bebravou, Želiezoviec, … so svojimi učiteľmi a rodičmi, ktorým sme popoludní pripravili exkurziu na Bratislavský hrad a do NR SR s odborným výkladom a s prehliadkou priestorov.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Mimoriadna cena ÚPV Slovenskej akadémie vied za najlepšiu prácu, vysoko prekračujúcu úroveň súťaže:

Ján Miloslav Tazberík ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ Bratislava

Zlaté pásmo

1. miesto

Dominik Holíček, Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou

Ľubomír Fischer, ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ, Bratislava

2. miesto

Lucia Šalátová, Základná škola, J. Švermu 6, Michalovce

3. miesto

Richard Turcsek, Základná škola, Mierová 67, Želiezovce

Patrik Strakay, Základná škola s MŠ, Školská 28, Chminianska Nová Ves

 

Ostatní ocenení v zlatom pásme

Kristián Ján Macko, Základná škola, Viestova 1, Myjava

Michaela Linková, Základná škola sv. košických mučeníkov, Košice

Miroslav Petrík, Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov

Miriam Fulmeková, ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ, Bratislava

Dominika Napová, Základná škola, Mierová 67, Želiezovce

 

Strieborné pásmo

Petra Šimková, Základná škola, Hlboká cesta 4, Bratislava

Dávid Jakub Podracký, Základná škola, Hlboká cesta 4, Bratislava

Rebeka Tomaníčková, Základná škola, Mudrochova 10, Senica

Angelika Antalová, Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice

Karol Cagáň, Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany

Eszter Pálmay, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno

Lucia Csergeová, Základná škola s MŠ, Vančurova 38, Trnava

Ema Gelnarová, Základná škola s MŠ, Vančurova 38, Trnava

Kristína Strýčková, Základná škola, Sídl. SNP 49, Galanta

Alžbeta Švančarová, ZŠ sv. Michala – Spojená katolícka škola, Nemšová

 

Bronzové pásmo

Lenka Debnárová, ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa, Tisovec

Terézia Valentovičová, Základná škola, Hlboká cesta 4, Bratislava

Alexandra Škorupová, ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ, Bratislava

Michaela Čelinská, ZŠ Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota

Pavol Hrebeňár, Základná škola, Vrbov

Ivana Macková, ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ, Bratislava

Tobiáš Slavkovský, Základná škola, Vrbov

Dominika Šoltésová, Základná škola, Hlboká cesta 4, Bratislava

Alexandra Zemanová, ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ, Bratislava

Ľuboš Janák, ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ, Bratislava

OZNAČENIA
Share This