Rok 2010 je rokom nedožitej storočnice Alexandra Matušku, nášho najznámejšieho literárneho kritika a esejistu posledných desaťročí. Preto sme v 3. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže

HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK 2010

s názvom

AKO SA FORMUJE SKUTOČNÁ OSOBNOSŤ,

ktorej vyhlasovateľmi sú ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ Bratislava, Národné osvetové centrum a Ústav politických vied SAV, zvolili motto práve od neho:

„Prvým znakom osobnosti nie je originalita za každú cenu, originalita ako taká. Aj keď niekedy ťažko, analýza vždy ukáže, že aj v tom najnovšom sú spoje a dotyky so starým a starším, že nikto netvorí ex nihilo (okrem pseudotvorcov, t.j. smiešnych namyslencov). Osobnosť je vždy syntéza „čohosi“, skladajú sa na ňu predchodcovia, skladá sa na ňu, zbiera na ňu spoločnosť a národ; a osobnosť to národu a spoločnosti vracia, vyslovuje sa osobne či osobnostne, čo zároveň značí, že aj neosobne a nadosobne; a nepochybne, že aj na to, aby sa človek vedel takto vysloviť – po svojom i po našom – musí byť osobnosťou.“

Alexander Matuška: Osobne a neosobne 1983

Uvedomujeme si, že to našim súťažiacim naozaj neuľahčujeme. Výroky známych ľudí z politiky, kultúry, histórie, sú na prvý pohľad zložité, ale práve preto si vyžadujú hĺbavých mladých ľudí, pri ktorých stoja láskaví a trpezliví učitelia a rodičia, s ktorými vedú naozajstné rozhovory o živote a ktorí ich učia hľadať a vnímať svet nielen rozumom, ale aj srdcom.

Mladých ľudí chceme aj touto súťažou viesť k otvorenému vyjadrovaniu pocitov a názorov s cieľom lepšie sa navzájom chápať, identifikovať a uchopiť problémy, kultivovane sa k nim vyjadriť, uvedomovať si vlastnú hodnotu a dôstojnosť, vnímať sa ako kontinuálnu súčasť nielen svojej rodiny a spoločenstva, v ktorom žijú, ale aj ako súčasť širšieho spoločenstva ľudí, dôstojného nositeľa zdedených kultúrnych hodnôt, ktoré budú ďalej obohacovať svojimi, možno aj kritickými skúsenosťami, vážiť si ich, s láskou odovzdávať svojim deťom a angažovať sa za spoločné dobro.

Tento rok sme do súťaže dostali 94 prác zo základných a stredných škôl z celého Slovenska. Naša súťaž už zapustila korene a dostala sa do povedomia mnohých pedagógov, žiakov a študentov. Stala sa fórom pre vyjadrovanie a konfrontáciu názorov vekovo blízkych mladých ľudí. Ocenení účastníci majú možnosť prečítať si v zborníku aj uverejnené práce svojich rovesníkov a určite ich to vzájomne obohatí. Pre učiteľov je zaujímavé poznávať, ako zmýšľajú a tvoria zverenci ich kolegov zo všetkých kútov Slovenska. Všetkým ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

Etela Hessová, riaditeľka ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ

 

Share This