V školskom roku 2022/2023 vyhlásila Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, pri príležitosti Dní Milana Hodžu,  už 16. ročník literárnej súťaže Hodžov novinový článok. Nad súťažou, určenou pre žiakov základných a stredných škôl na Slovensku i v krajanskom zahraničí, prevzal záštitu predseda Vlády SR.

Organizátor súťaže, Základná škola s MŠ Milana Hodžu, vybral pre tohtoročnú výzvu tému:

„Ako môže človek nielen žiť, ale aj pomáhať žiť.“

Žiaci sa pri písaní autorských diel mohli oprieť o výrok slovenského herca, režiséra a choreografa Karola L. Zachara, ktorého slová sa stali tohtoročným mottom súťaže:

„Lekárov bude vždy dosť, ale lekárov ľudských duší a sŕdc bude vždy nedostatok.“

Do súťaže sa zapojili žiaci s takmer 100 prácami zo Slovenska, Srbska, ale aj Ukrajiny. Porota vysoko ocenila pohľad mladej generácie na tému duševného zdravia a rovnováhy, ako aj potrebe pomáhať.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdávaním diplomov a cien sa bude konať za účasti členov poroty dňa 19.9.2023 o 10.00 v Pálffyho paláci (Zámocká ulica, Bratislava). Srdečne Vás pozývame!

Juraj Valent

Ocenené práce zo súťaže Hodžov novinový článok 2023

Ako môže človek nielen žiť, ale aj pomáhať žiť

Motto:

„Lekárov bude vždy dosť, ale lekárov ľudských duší a sŕdc bude vždy nedostatok“

(Karol L. Zachar)

Zlaté pásmo

 1. miesto  Bruno Galovič                            Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava
 2. miesto  Ema Michelčíková                     Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
 3. miesto. Olívia Györiová                          Základná škola Bernolákova ul. 1061, Vranov nad Topľou

Ďalší umiestnení v zlatom pásme

 • Erika Bavalová                                Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Nám. L. Svobodu 4, Banská Bystrica
 • Veronika Tirpáková                         Základná škola Bernolákova ul. 1061, Vranov nad Topľou
 • Natália Adamčíková                         Základná škola Bernolákova ul. 1061, Vranov nad Topľou
 • Sabína Goroľová                             Základná škola, Soľ 53
 • Aneta Salanciová                             Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorská 24, Levoča

Strieborné pásmo

 • Lujza Pálffyová                                Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, Sučany
 • Júlia Dobranská                               Základná škola Konštantínova 1751/64, Stropkov
 • Nina Magulová                                 Základná škola s materskou školou Banka, Bananská 46, Banka
 • Veronika Uličná                               Základná škola s materskou školou, Chminianska Nová Ves, Školská 28
 • Naďa Ďurišová                                 Gymnázium M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
 • Karolína Svatonová                         Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
 • Júlia Kakačková                              Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námestie 18, Dolný Kubín
 • Nina Makai                                       Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava
 • Lenka Starinská                               Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa

Bronzové pásmo

 • Katarína Garberová                        Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
 • Alexandra Tóthová                          Základná škola s materskou školou, Malá Lehota 455
 • Barbora Balážová                            Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica
 • Nikola Musilová                               Základná škola s materskou školou, Školská 447/2, Turčianske Teplice
 • Andrej Hrabovecký                         Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
 • Hana Výletová                                  Základná škola Konštantínova 1751/64, Stropkov
 • Daniela Bajčiová                              Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač
 • Martin Kubiš                                   Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 112/69, 903 01 Senec
 • Beáta Plešová                                   Základná škola s materskou školou Vrbovce 147
 • Michaela Škodová                           Základná škola Ľudovíta Štúra, Modra, Komenského1/A

Čestné uznanie

 • Emanuela Feldyová             Základná škola hrdinu Janka Čmelíka, Karađorđova č. 2, Stará Pazova 22 300, Srbsko
 • Lena Stankovićová                          Základná škola hrdinu Janka Čmelíka, Karađorđova č. 2, Stará Pazova 22 300, Srbsko
 • Mária Grbićová                                Základná škola hrdinu Janka Čmelíka, Karađorđova č. 2, Stará Pazova 22 300, Srbsko
 • Nana Bulaieva                                  Špecializovaná všeobecnovzdelávacia škola s prehĺbeným vyučovaním slov. jazyka č. 4 Županatske  námestie č. 10, Užhorod, Ukrajina
OZNAČENIA
Share This