V tomto školskom roku sme mali opäť možnosť zúčastniť sa na Hudobnej akadémii, ktorú organizovala Slovenská filharmónia v Bratislave.

Žiaci zažili netradičné vyučovanie hudobnej výchovy. Od novembra 2013 do júna 2014 sme navštívili priestory nádherne zrekonštruovanej budovy filharmónie štyrikrát. Programom nás sprevádzal herec Martin Vanek, ktorý deťom hravým spôsobom priblížil hudobné diela, skladateľov, hudobné nástroje a ostatné zaujímavosti. Počas programu mali deti možnosť vyskúšať si niektoré aktivity priamo na pódiu, odpovedať na otázky moderátora a získali aj zaujímavé ceny. Posledné stretnutie bolo výnimočné, „akademici“ získali za úspešné absolvovanie akadémie diplomy.

OZNAČENIA
Share This