Dňa 12.6. 2014 sa konala územná súťaž mladých zdravotníkov, organizovaná Slovenským Červeným krížom – Bratislava mesto.

Na súťaže sa zúčastnili aj deti z našej školy, ktoré navštevovali záujmový krúžok „mladý zdravotník“ pod vedením pani  Alexandry Horniakovej. Miško Malík, Miško Hríb, Matúško Ušiak, Hedka Žitňanská a Laura Lacinová sa umiestnili na 6. mieste z celkového počtu súťažných družstiev, ktorých bolo na prvom stupni  11. Deti súťažili v teoretických a praktických disciplínach  z oblasti poskytovania prvej pomoci a kardiopulmonálnej resuscitácie. Okrem zistenia, že dokážu pomôcť ranenému v reálnej situácii, zavolať sanitku a pracovať ako jeden super záchranný tím si deti odniesli bohaté zážitky a pekné ceny.

OZNAČENIA
Share This