V utorok 17.6. sa naše 3 žiačky zúčastnili regionálneho kola environmentálnej súťaže HYPERICUM 2014, ktorú pripravila Slovenská agentúra životného prostredia v zariadení Dropie v spolupráci so
Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO Dunajské Luhy, Bratislavským regionálnym ochranárskym
združením a Ochranou dravcov na Slovensku organizujú pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia
(5.6.).

Naše šiestačky, Anna Cvrkalová a Sofia Okoličányová a ôsmačka Lucia Šimerková, mali neľahkú úlohu. Popri bežnom učení a uzatváraní známok sa mali za úlohu naučiť množstvo materiálov na tému „Chránené vtáčie územia“. Okrem samotnej teórie museli vedieť spoznávať živočíchy a rastliny Žitného ostrova. Diavčatá boli veľmi šikovné a boli jediné z Bratislavského kraja, ktoré absolvovali túto náročnú súťaž. Hoci neskončili na prvých troch priečkach, patrí im náš obdiv a poďakovanie.

OZNAČENIA
Share This