Hypericum  je environmentálna pohybovo-vedomostná súťaž, ktorá sa uskutočnila 24.5. 2022 v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči. Súťaže sa zúčastnil 3-členný tím – žiakov 2. stupňa základnej školy. Tím tvorili 2 žiačky 8. ročníka – Amálka a Barborka a jedna žiačka 9. ročníka – Alexandra.
Téma tohoto ročníka bola NATURA 2000 a opatrenia na ochranu rastlinstva,
živočíšstva a k podpore a zachovaniu biodiverzity. Skladala sa z dvoch častí, praktickej a vedomostnej. V praktickej časti dievčatá tvorili opatrenia proti narazeniu vtákov do sklenných okien. O ochrane vtáctva išli potom porozprávať do materskej školy. Vedomostná časť prebiehala v Zemianskej Olči. Tento rok sa nám nepodarilo umiestniť na prvých pozíciách, uniklo nám to iba o kúsok. Napriek tomu bol pobyt v environmentálnom stredisku veľmi príjemný a obohacujúci. 
OZNAČENIA
Share This