Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že  dňa 22. 03. 2023 (v stredu) nebudú mať žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka vyučovanie z organizačných dôvodov (Testovanie 9). Automaticky budú odhlásení aj z obedov v školskej jedálni. Na tento deň dostanú zvýšený rozsah samostatnej práce na domácu úlohu.
Rodičov deviatakov žiadame, aby v tento deň s plnou zodpovednosťou v záujme svojich detí zabezpečili včasný príchod detí do školy najneskôr o 7:40. Aj keď sú už deviataci veľkí a samostatní mladí ľudia, dohliadnite, aby mali so sebou desiatu a pitie na prestávku medzi testovaním z matematiky a testovaním zo slovenského jazyka. Zároveň v ich záujme skontrolujte, či majú so sebou aspoň 2 funkčné perá, ktoré píšu namodro, kalkulačku, rysovacie pomôcky. Nič iné pri testovaní nesmú používať.  Po ukončení testovania pôjdu na obed do školskej jedálne a domov. Harmonogram testovania a ďalšie informácie dostali všetci žiaci, nájdete ich aj na stránke NIVAM:
Share This