Počas Marca, mesiaca knihy, sme so Žabkami i Sovičkami navštívili dve blízke knižnice. Deti so záujmom spoznali ich prostredie a spôsob výpožičky kníh. Z bohatej knižnej ponuky si spolu so svojimi pani učiteľkami vybrali niekoľko titulov, ktorých vrátenie bude jedným z dôvodov návratu do týchto priestorov.

Share This