Počas jarných mesiacov sa deti v školskom klube venujú najmä záhradke, ktorú si vybudovali s pomocou vychovávateľov ŠKD na svahoch zadného dvora prvého stupňa. Ochotní rodičia nám priniesli palety a z nich sme si vyrobili krásny záhon, kam deti zasadili jahody. Deti sa už teraz tešia na sladkú odmenu, ktorá pomaly rastie.

Share This