Olympiáda v ruskom jazyku je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl. Členená je na 7 kategórií a organizuje sa v 3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v ruskom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov Olympiády v ruskom jazyku. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú na Medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku, ktorá sa koná v Moskve každé 2 roky. V krajskom kole našu školu reprezentovali víťazi školského kola Tomáš Malinovský a Daniel Šafář. Obaja sa umiestnili na medailových pozíciách – Tomáš bol na 3. mieste a Daniel na 2.mieste. Blahoželáme!

OZNAČENIA
Share This