olympiáda v ruskom jazyku v udalostiach:

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

   Úspechy    Nezaradené   11. 3. 2016

Výsledky krajského kola Olympiády v ruskom jazyku v kategórii A3, ktorá sa konala 11.3.2016. Naše deviatačky sa umiestnili takto: 1. miesto Maria Maslova 2. miesto Anastasiia IakovlevaArs poetika je súťaž v prednese prózy, poézie a  speve v ruskom jazyku a je súčasťou Olympiády v ruskom jazyku. Naša žiačka Maria Maslova sa ... čítať ďalej

Olympiáda v ruskom jazyku

   Úspechy    2. stupeň   26. 3. 2015

45. ročník Olympiády v ruskom jazyku je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl. Členená je na 7 kategórií a organizuje sa v 3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom. V krajskom kole, ktoré sa konalo 26.3.2015 v Slovanskom gymnáziu v Bratislave naši žiaci v kategórii A3 skončili takto: 1. ... čítať ďalej

Olympiáda v ruskom jazyku

   Úspechy    Nezaradené   26. 3. 2014

Žiaci deviateho ročníka, ktorí sa učia ruský jazyk absolvovali aj tento školský rok školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Umiestnili sa takto: V kategórii A2: 1. miesto Silvia Nemcová 2. miesto Kristína Kollerová 3. miesto Alexandra Bednárová V kategórii A3: 1. miesto Valérija Rezničenko Do krajského kola postúpili ... čítať ďalej

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

   Úspechy    Celá škola   20. 3. 2013

Olympiáda v ruskom jazyku je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl. Členená je na 7 kategórií a organizuje sa v 3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v ruskom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov Olympiády v ruskom jazyku. ... čítať ďalej

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

   Úspechy    Celá škola   19. 12. 2011

V našej škole sme usporiadali aj školské kolo Olympiády v ruskom jazyku.V troch kategóriách súťažilo spolu 11 žiakov. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do obvodného kola súťaže. Výsledky školského kola Kategória A3 1. miesto – Ostap Gorin (VII.A) Kategória A1 1. miesto – Peter Velčický (VIII.B) 2. miesto ... čítať ďalej

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

   Úspechy    Nezaradené   17. 1. 2011

Aj v tomto školskom roku sme usporiadali školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Zúčastnilo sa na ňom 8 žiakov. V kategórii A1 sa na 1. mieste umiestnil Peter Velčický, na 2. mieste Zuzana Hlávková a na 3. mieste Tomáš Malinovský, všetci sú žiakmi VII.B. V kategórii A2 1. miesto získala Gabriela Kapušová z IX.B. Menovaní žiaci ... čítať ďalej