V Slovenskom prírodovednom múzeu bol týždeň od 12. do 15. novembra Týždňom vedy a techniky
na Slovensku. Naši druháci sa 15. novembra zúčastnili na peknej aktivite, ktorú usporiadalo múzeum
v spolupráci s FMFI UK.

Aktivita mala názov Kúzelná fujara – ako vzniká harmonická melódia zo vzduchu.

Deti sa zoznámili s fúkacími nástrojmi a ich vznikom. Na záver si aj vyrobili vlastnú píšťalku.

Bol to zároveň aj krôčik k zdravšiemu životu.

Deťom sa aktivita veľmi páčila

OZNAČENIA
Share This