V rámci Týždňa vedy a techniky 2013 sme sa zúčastnili na 2 exkurziách. Prvá bola 12.11. pre 8. ročník s názvom „Aké bolo more na Slovensku?“. Bola o morských treťohorných živočíchoch, ktorí obývali územie Slovenska. Druhá prednáška bola pre 9. ročník dňa 14.11. s názvom „Extrakcia DNA“. Bola náročná, pretože bola o stavbe DNA.Po oboch prednáškach si mohli žiaci sami vyskúšať prácu vedcov – skúmať, bádať a vytvárať.

OZNAČENIA
Share This