V našej škole realizujeme projekt s názvom Kvalitný život. Jeho cieľom je udržať a posilniť pozitívne vnímanie zdravia a životnú spokojnosť.

Snažíme sa dosiahnuť  kvalitnú komunikáciu žiakov s rodičmi, učiteľmi, fyzickú aktivitu ako prirodzenú súčasť života, nižší výskyt obezity, pozitívne trendy v oblasti sexuálneho správania prostredníctvom vytvorenia a realizácie vhodných programov, postupov a intervenčných aktivít, zameraných na tieto oblasti. Projekt vedie naša školská psychologička a vyučujúca biológie Štefánia Fešková.

Share This