Milí žiaci, milí rodičia. Opäť prázdniny prebehli ako voda a začína sa nový školský rok. Čo nás čaká prvý deň v škole?

Prvákov privítame v prípade priaznivého počasia pred budovou na školskom dvore na Podjavorinskej ulici. Ak nám počasie nebude priať, stretneme sa v telocvični. Po krátkom programe, ktorým prváčikov pozdravia starší spolužiaci, sa prváci aj so svojimi rodičmi a triednymi učiteľkami odoberú do tried, aby sa zoznámili. Rodičia aj deti budú mať možnosť porozprávať sa s vyučujúcimi a dostanú potrebné informácie o chode školy.

Žiaci vyšších ročníkov sa stretnú s triednymi učiteľmi vo svojich triedach. Žiaci na druhom stupni budú môcť obedovať už po tretej vyučovacej hodine. Deti z prvého stupňa majú po vyučovaní k dispozícii ŠKD. Rodičia prvákov si môžu deti zobrať ihneď po spoločnom posedení v triede.
Prajem všetkým deťom, rodičom aj učiteľom dobrý a zmysluplne prežitý školský rok a najmä nech deti rady chodia do školy, učitelia do práce a rodičom prajem dobrý pocit z toho, že deti zverili do správnych rúk.
Etela Hessová, riaditeľka školy

Share This