Žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili na besede, zameranej na zdravý životný štýl, ktorú sme zorganizovali pre našich žiakov v spolupráci s Ligou proti rakovine.

Dňa 21.10.2010 mali naši ôsmaci možnosť diskutovať s lekármi na tému onkologických ochorení, kde získali pravdivé a objektívne informácie o vzniku rakoviny, jej príznakoch, diagnostike a liečbe. Beseda bola zameraná aj na výchovu k zdravému spôsobu života a na negatívne dôsledky fajčenia.

OZNAČENIA
Share This