Knižnica – kniha, dve obyčajné slová, ktoré v sebe skrývajú tak veľa.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme spolu s deťmi v ŠKD odhaľovali tajomstvá kníh. Program bol plný hier, rýmovačiek, básničiek, rozprávok, hádaniek a doplňovačiek. Všetci sa zapájali, lúštili hádanky a zabávali. Naším heslom sa stala veta: “KNIHA JE SOĽOU ŽIVOTA”.

OZNAČENIA
Share This